லிம்பேர்க் முருகன் ஆலயம் Heerlen The Netherlands ஆடி அமாவாசை .2017

லிம்பேர்க் முருகன் ஆலயம் Heerlen The Netherlands ஆடி அமாவாசை .2017..சக்தி வாய்ந்த ஆடி அமாவாசை 2017 அன்று செய்ய வேண்டியவை | Aadi Amavasai fasting | Aadi Amavasai .2017